Contact

Monique Draaisma
Telefoon: 06-27108517

Locatie YOGA

Studio Hoog en Droog
Hoogstraat 25
8861 AD HARLINGEN
www.studiohoogendroog.nl

Parkeren: Hoogstraat (Betaald 9 – 17 uur)

Hoogstraat 25 Harlingen

Locatie Klassieke Homeopathie en Voeding

Oude Trekweg 83-1
8861 KS Harlingen

Parkeren: gratis voor de deur


NVKH

Licentie RBCZ- register
Licentienummer 170101R

Beroepsverenigingen NVKH  01-1084, KVK, RBCZ

De NVKH houdt toezicht op kwaliteit en werkwijze van de bij haar aangesloten leden.

De vereniging stelt eisen van bekwaamheid bij het verlenen van licenties voor de praktijkuitoefening.

Bovendien is er een tuchtraad ingesteld. Indien u problemen heeft met mij, de behandeling of een ander aspect dan stel ik het op prijs indien u dit kenbaar maakt zodat hierover gesproken kan worden. Een klachten- en tuchtrechtprocedure (SCAG) maakt deel uit van het NVKH -kwaliteitsbeleid. Indien wij niet tot een oplossing kunnen komen kunt u daar terecht voor bemiddeling.

De aangesloten homeopaten zijn volgens de beroepseed gebonden aan het beroepsgeheim en overige regels vastgelegd in het beroepsprofiel voor NVKH leden.

www.nvkh.nl

Aangesloten bij KVK  nummer 01122403, Licentie RBCZ 170101R

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken omdat je gebruik maakt van onze diensten en de gegevens zelf vertrekt.

Voor -en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres

Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De praktijk voor klassieke homeopathie gaat  zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens

De praktijk voor klassieke homeopathie  zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, ik heb als behandelend homeopaat als enige toegang tot uw gegevens

De praktijk voor klassieke homeopathie verstrekt geen gegevens aan derden. Slechts wanneer dit nodig is voor de behandeling of de overeenkomst en dan alleen op verzoek van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.